Attrezzature di coperta

. / Diametro (per vite da) M20 : ECROU A ANNEAU M20 INOX A4 DIN 582
. / Diametro (per vite da) M20 : ECROU A ANNEAU M20 INOX A4 DIN 582
. / Diametro (per vite da) M20 : ECROU A ANNEAU M20 INOX A4 DIN 582
. / Diametro (per vite da) M10 : ECROU A ANNEAU M10 INOX A4 DIN 582
. / Diametro (per vite da) M8 : ECROU A ANNEAU M8 INOX A4 DIN 582
. / Diametro (per vite da) M8 : ECROU A ANNEAU M8 INOX A4 DIN 582