Gambi filettati

 

Barre da 1 metro . / Diametro M6 : TIGE FILETEE M6 ALU BRUT P40 DIN 975
Barre da 1 metro . / Diametro M10 : TIGE FILETEE M10 ALU P40 BRUT DIN 975
Barre da 1 metro . / Diametro M10 : TIGE FILETEE M10 ALU P40 BRUT DIN 975
Barre da 1 metro . / Diametro M8 : TIGE FILETEE M8 ALU BRUT P40 DIN 975
Barre da 1 metro . / Diametro M8 : TIGE FILETEE M8 ALU BRUT P40 DIN 975
Barre da 1 metro . / Diametro M8 : TIGE FILETEE M8 ALU BRUT P40 DIN 975