Rondelle - Anelli elastici

. / Diametro 10 : RONDELLE AZ 0 10 Z.BICHRO DIN 6798
. / Diametro 4 : RONDELLE AZ 0 4 Z.BICHRO DIN 6798
. / Diametro 3 : RONDELLE AZ 0 3 Z.BICHRO DIN 6798 A
. / Diametro 12 : RONDELLE AZ 0 12 Z.BICHRO DIN 6798
. / Diametro 7 : RONDELLE AZ 0 7 Z.BICHRO DIN 6798
. / Diametro 3,5 : RONDELLE AZ 0 3.5 Z.BICHRO DIN 6798