Rondelle - Anelli elastici

. / Diametro 5 : RONDELLE AZ 0 5 INOX A4 DIN 6798
. / Diametro 10 : RONDELLE AZ 0 10 INOX A4 DIN 6798
. / Diametro 14 : RONDELLE AZ 0 14 INOX A4 DIN 6798
. / Diametro 12 : RONDELLE AZ 0 12 INOX A4 DIN 6798 A
. / Diametro 5 : RONDELLE AZ 0 5 INOX A4 DIN 6798
. / Diametro 8 : RONDELLE AZ 0 8 INOX A4 DIN 6798